Friday, 22 August 2014

The JBRA would like to encourage all Residents and Ratepayers to join Afriforum .
They are a successful Nationwide organisation that looks after the interests and rights of Residents .
They are doing a great job and need your support here in Kouga .
They are looking to get 250 new members for Kouga to become more effective in Kouga  .
Below is their AGM notice .
Call Frikkie Sutherland on :  0828731074


Die JBRA wil graag al die Inwoners en Belastingbetalers aan moedig om met Afriforum aan te sluit.
Hulle is 'n suksesvolle landwye organisasie wat na die belange en regte van die inwoners kyk .
Hulle doen uitstekende werk en het jou ondersteuning nodig hier in Kouga .
Hulle soek 250 nuwe lede vir Kouga om meer effektief in Kouga te wees .
Onder is hulle AGM kennisgewing .
Bel Frikkie Sutherland op : 0828731074


 
                                                                                                                                                                               
                                               
                                                            JEFFREYSBAAI TAK
AGENDA
Algemene Vergadering beplan vir 28 Augustus 2014 om 18.00 by die Skoolsaal van GLA
1.    Opening.
2.    Verwelkoming.
3.    Teenwoordigheid en verskonings.
4.    Notule van vorige Algemene Vergadering gehou op 12 Maart 2014.
5.    Sake uit die notule.
                      5.1       Die Grondwet is goedgekeur op 12 Maart 2014.
          6.   Addisionele items vir bespreking.
                      6.1
                      6.2
          7.   Verslag van werksaamhede sedert vorige Algemene Vergadering.
            7.1       Munisipale Begroting
            7.2       Algemene administrasie en Tak Konferensie
            7.3       Veiligheid en Sekuriteit
            7.4       Infrastruktuur ontwikkeling en instandhouding
            7.5       Eiendomsreg en grondbesit
            7.6       Regsaangeleenthede en Munisipale waardasies
8.    Toeligting deur Mnr Pieter Rautenbach van AfriForum Hoofkantoor.
9.    Finansies.
10.  Ledelys en ledewerwing
11.  Addisionele items        
12.  Afsluiting.

No comments:

Post a Comment

Please enter your comments here.