Tuesday, 27 July 2010

Bestuursvergadering van Julie 2010: Geen Belastingweerhouding

Jeffreysbaai se belastingbetalersvereniging is nie gunste van die weerhouding van eiendombelasting aan die munisipaliteit nie.

Die vereniging se bestuur het dié besluit by sy jongste vergadering op 21 Julie 2010 geneem.

Die redes vir die besluit is:

1. Dit is ‘n onwettig aksie;
2. Die vereniging is nie in staat om die administratiewe las wat dit sal meebring, te hanteer nie, gesien die grootte van Jeffreysbaai;
3. Daar bestaan twyfel of ‘n groot deel van Jeffreysbaai se inwoners, veral die afgetredenes, hulle met so ‘n stap sal vereenselwig en
4. Die huidige dienslewering, hoewel nie na wense nie, regverdig nie so ’n stap nie.

Ander besluite van die bestuur is:
 • Bedanking van Gerrie Botes
Die komitee het met spyt van Gerrie Botes se bedanking as komiteelid kennis geneem. Hy het hom tot die aktiewe politiek gewend.

Gerrie was die afgelope paar jaar sekretaris van die vereniging. Sy kennis van finansies was van groot waarde vir die vereniging. Amptenare en politici van die munisipaliteit het deeglik kennis geneem van sy krtitiek en voorstelle. Die komitee het sy dank aan Gerrie vir sy diens uitgespreek.
 • Hersiening van die Grondwet
‘n Sub-komitee is vroeër gestig om die vereniging se grondwet te hersien. Barry Vosloo is die voorsitter. Henda Thiart en Japie Bosch is die ander lede.

Die komitee het reeds verskeie aanbevelings aan die bestuur gemaak. Vanweë die omvang hiervan is besluit dat die bestuur ‘n spesiale vergadering sal hou om die aanbevelings te oorweeg nadat dié komitee sy werk voltooi het.

Die finale aanbevelings sal in Februarie 2011 aan die algemene jaarvergadering voorgelê word.
 • Negotiations with the municipality
Regarding the above the management resolved:

1. That the association commits itself to negotiations with the Kouga Municipality that are consistent with time-honoured principles.

2. That the association will support more aggressive measures in the event of negotiations with the Kouga Municipality breaking down.
 • FEKRRA constitution
The management committee is in favour of redefining clause 6.1 of the  constitution of FEKRRA (the Federation Kouga Ratepayers' and Residents' Associations) of which our asscoations is a member.

This clause reads: “The day-to-day business of FEKRRA shall be conducted by a Management Committee (“MANCOM”) comprised of the Chairman, Vice-Chairman and the Secretary”.

The association has the view that a misinterpretation of this clause may lead to unfortunate circumstances.
 • Vestiging van ‘n Staande Komitee insake Lidmaatskap
Bostaande komitee is gestig met die doel om alle sake betreffende lidmaatskap van die vereniging te ondersoek en aanbevelings aan die bestuur te maak. Willie Eksteen is die voorsitter. Die ander lede is Japie Bosch en Ludwig Vorster.
 • Algemene Vergadering
‘n Algemene vergadering sal om 18:30 op 29 September 2010 gehou word. ‘n Kennisgewing sal aan alle lede gestuur word. Die doel van die vergadering is dat die bestuur terugvoering aan lede oor sy werksaamhede sal gee. Lede het ook die geleentheid om interaksie met die bestuur en ander lede te hê.
 • Finansiële verslag
Volgens die finansiële verslag, soos voorgelê deur Johan Thiart, die tesourier, het slegs 81 lede tot op 21 Julie 2010 hul ledegeld betaal.

Die vereniging het tans R6 126 in die bank.
 • Frekwensie van vergaderings
Die bestuur is van mening dat daar ‘n vaste reeling oor die frekwensie van bestuurvergaderings moet wees. Gevolglik is besluit dat die komitee een keer per maand sal vergader.

Friday, 23 July 2010

Munisipale bestuurder verbied alle oortyd

Alle oortyd van munisipale amptenare in die Kouga munisipaliteit is tot verdere kennisgewing gestaak.

Só het dr Eddie Rankwana, die munisipale bestuurder, dié week bekend gemaak tydens ‘n vergadering met lede van die Federation of Kouga Ratepayers’ and Residents’Association (FEKRRA).

Die doktor het die noodsaaklikheid van oortyd, soos dit tans toegepas word, bevraagteken. Oortyd vir “noodsituasies” sal voortaan duidelik gedefinieer word, het hy gesê.

Die vergadering het in ‘n goeie gees plaasgevind. Dr. Rankwana het FEKRRA genooi om maandeliks met hom gesprek te voer oor sake wat kwel. Hy het hom ook bereid verklaar om op ‘n ad hoc-grondslag met inviduele belastingbetalersverenigings gesprek te voer.

Ander sake wat hy bekend gemaak het, is:

• Die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika gaan op eie koste ‘n Organisasie- en Metodestudie in die munisipaliteit onderneem. Die doel is om werkmetodes te verbeter.
• ‘n Nuwe meganisme om klagtes van die publiek en veral belastingbetalersverenigings te hanteer, word tans ondersoek.
• Die tenderproses sal voortaan deur drie komitees hanteer word, naamlik ‘n tegniese komitee, ‘n evalueringskomitee en ‘n toekenningskomitee. Die publiek of politici sal nie by een van die komitees betrokke wees nie.
• ‘n Private maatskappy sal binnekort ‘n hidrologiese opname in Jeffreysbaai en omgewing uitvoer. Dit sal deur die Oos-kaapse provinsiale department van behuising befonds word. Die doel hiervan is om die oorsake en gevolge van stormwaterskade te bepaal. ‘n Aksieplan sal daarna opgestel word. FEKRRA sal genooi word om insette te lewer.

Thursday, 22 July 2010

Ons eie mooi


Die swak ekonomie, politieke probleme, sonde met die bure, die Springbokke verloor, die kinders ...

"As ons so verskriklik onvergenoegd oor allerhande goete raak, kan ons gerus 'n slag vroegoggend op Jeffreysbaai se strand gaan stap en ons verkneukel aan hoe mooi ons plek rêrig is," skryf Barry Vosloo.

Hy het dié pragfoto onlangs vroegoggend by Superetubes geneem.

Shocking negligence and a waste of money

Fruitless and wasteful expenditure to the amount of R24.8 million due to, inter alia:
• Late payment to creditors
• Payments for the termination of a director’s contract and for the suspension of directors for prolonged periods.

Irregular expenditure to the amount of R37 million due to inter alia:
• Non-compliance with the Municipal Finance Management Act
• Irregularities over the competitive bid process where the signature of municipal officials was forged on requisitions.

Unauthorized expenditure to the amount of R2 million due to:
• Overpayment to a deceased employee’s dependants/estate
• Credit facilities for credit cards.

These are some of the shocking facts revealed in the Auditor-General's report of the Kouga Municipality for 2008/2009.
 • Read a report by councillor Nico Botha by clicking HERE.

Wednesday, 14 July 2010

Mayor makes meal of public funds

Some lessons here for the Kouga municiplity.

Durban - A KwaZulu-Natal mayor is using public funds to buy himself hamburgers, Scopa said on Tuesday.

“I have learnt with utmost disgust about a mayor of a particular municipality in our province who feeds his burger appetite with the public purse,” said Standing Committee on Public Accounts (Scopa) chairperson Makhosi Khoza.

The municipality's mayor, who she she did not want to name, was “nursing his love for Kentucky (KFC) and Steers burgers at the expense of the public”.

“I’m calling on all public officials to stop abusing the public purse.”

Scopa was still waiting for a full report about the mayor, including details of how much he had spent on fast food, saying he would be named and shamed.

“The available public resources far outstrip the basic services demands of our people. Every cent has to be saved, especially to address the water crisis in our province.”

Scopa had asked the co-operative governance department to provide detailed information on the matter.

Khoza said it was important for all municipalities to have Scopas to perform oversight roles.

“Issues like these can be picked up early by Scopas, which can take punitive measures.” - SAPA, via News24

Friday, 9 July 2010

Wit wasgoed en bruin water

Esme Nel, het in die plaaslike advertensieblad, Think Local, figuurlik gesproke 'n vrag vrot uie aan die munisipaliteit gestuur oor die gehalte van die water in die dorp. Sy skryf: "In die net meer as twee jaar wat ons hier bly, was ek my wasgoed (en) skottelgoed 95 persent van die tyd in modderwater. My wit wasgoed bly bruin. Water spaar? Nee, als moet oor en oor gewas word. Ek is rasend".

Sy het die volgende antwoord gekry: "Die water is veilig om te drink, maar word soms bruin as gevolg van die hoë ysterinhoud van ons boorgatwater. Die munisipaliteit waardeer me Nel se pogings om water te bespaar en moedig ander aan om haar voorbeeld te volg. -- Kouga munisipaliteit".
 •  Water drink?  Water spaar?  Me Nel kla oor haar wit wasgoed wat bruin bly! Eers kry die munisipaliteit vrot uie vir dienslewering en nou 0/10 vir lees.

R200 000 was kontant

Die R860 000 wat onlangs by die munisipale kantore verduister is, het bestaan uit R200 000 kontant en die res was tjeks. Die tjeks is nie gewissel nie. -- Berig op Datanet, spreekbuis van die Demokratiese Alliansie in die Jeffreysbaai-streek.

Friday, 2 July 2010

Flater: Belasting honderdvoudig verminder

Wat ‘n yslike flater!

Volgens ‘n amptelike koerantadvertensie gaan eiendomseienaars in Kouga honderdvoudig minder belasting betaal as wat hulle moet vir die boekjaar 2010/11 wat gister begin het.

Dié advertensie het op bladsy 13 in die Our Times van 2 Julie 2010 as “Notice No. 111/2010 verskyn. Die opskrif is: PROMULGATIONOF (sic) PROPERTY RATES FOR 2010/2011 FINANCAIL (sic) YEAR. (Klik op die advertensie links om dit te vergroot.)


Mnr Barney Barnard van Kabeljous het die fout uitgewys.
  Daarvolgens is die munisipale belasting ,0039 C/R. Anders gestel : 0,0039 sent in die rand. Dit beteken dat ‘n eiendom met ‘n waarde van R1 000 000 se belasting soos volg bereken sal word:
  • R1 000 000 minus R15 000 (in alle gevalle) = R985 000.
  • R985 000 x 0,0039c = 3 841,5c (let wel: d.i. sente) per jaar.  Dit is R38,42 per jaar of R3,20 per maand.
  Die werklike syfers moes gewees het: R3 841,50 per jaar of R320 per maand.

  Die belasting op plaaseiendomme, woongeboue uitgesluit, word as ,000978 C/R aangegee.

  Gerrie Botes, die belastingbetalersvereniging se woordvoerder oor finansies, sê: “Dit bewys opnuut hoe swak die finansiële beheer in die munisipaliteit is. Dit bewys hoe onnoukeurig en nalatig met syfers gewerk word”.

  Hy wys daarop dat as ‘n winkel ‘n item wat R50 werd is se prys as R5 aandui, is die verbruiker daarop geregtig om te eis dat hy net R5 betaal.

  “Dis ‘n lagwekkende situasie waarin die munsipaliteit homself geplaas het,” sê Gerrie.