Friday, 22 August 2014

The JBRA would like to encourage all Residents and Ratepayers to join Afriforum .
They are a successful Nationwide organisation that looks after the interests and rights of Residents .
They are doing a great job and need your support here in Kouga .
They are looking to get 250 new members for Kouga to become more effective in Kouga  .
Below is their AGM notice .
Call Frikkie Sutherland on :  0828731074


Die JBRA wil graag al die Inwoners en Belastingbetalers aan moedig om met Afriforum aan te sluit.
Hulle is 'n suksesvolle landwye organisasie wat na die belange en regte van die inwoners kyk .
Hulle doen uitstekende werk en het jou ondersteuning nodig hier in Kouga .
Hulle soek 250 nuwe lede vir Kouga om meer effektief in Kouga te wees .
Onder is hulle AGM kennisgewing .
Bel Frikkie Sutherland op : 0828731074


 
                                                                                                                                                                               
                                               
                                                            JEFFREYSBAAI TAK
AGENDA
Algemene Vergadering beplan vir 28 Augustus 2014 om 18.00 by die Skoolsaal van GLA
1.    Opening.
2.    Verwelkoming.
3.    Teenwoordigheid en verskonings.
4.    Notule van vorige Algemene Vergadering gehou op 12 Maart 2014.
5.    Sake uit die notule.
                      5.1       Die Grondwet is goedgekeur op 12 Maart 2014.
          6.   Addisionele items vir bespreking.
                      6.1
                      6.2
          7.   Verslag van werksaamhede sedert vorige Algemene Vergadering.
            7.1       Munisipale Begroting
            7.2       Algemene administrasie en Tak Konferensie
            7.3       Veiligheid en Sekuriteit
            7.4       Infrastruktuur ontwikkeling en instandhouding
            7.5       Eiendomsreg en grondbesit
            7.6       Regsaangeleenthede en Munisipale waardasies
8.    Toeligting deur Mnr Pieter Rautenbach van AfriForum Hoofkantoor.
9.    Finansies.
10.  Ledelys en ledewerwing
11.  Addisionele items        
12.  Afsluiting.

Thursday, 7 August 2014

The JBRA new Facebook Page

Please visit and like our Facebook page :
https://www.facebook.com/JbayRA

We can use this page to post photographs and opinions .
And keep up with current affairs and news .
Thank you .

Garth Ford
Chairman , Jeffreys Bay Residents and Ratepayers Association
Cell : 0782349791

Residents standing together against crime

The JBRA would like to encourage Residents and Ratepayers to join their local
Neighborhood Watches .  Everyone is also encouraged to attend their Ward meetings to air their grievances and discuss the towns problems and future to find the best solutions . Thank you .  

NEIGHBOURHOOD WATCH :
Wavecrest/Kabeljous- W/O JJ Potgieter-             072 414 2090
Ocean View, Pellsrus - W/O Johnny Hayward-   083 240 8489
Central -                    W/O Andre Ludick-         082 890 0087
Aston/Paradise/Farms-W/O Piet v Taak-             082 875 2422 SECURITY COMPANIES
ADT Security
GS4 Security

KB SECURITY   Control Room 042 293 1056 / 071 133 2477
                        J BAY             082 654 6142
                        Humansdorp   079 858 0492

SMHART SECURITY Control Room 086 110 1516
                         Owner       082 414 9053
                        Ashton Bay    082 868 5839
                        CapeStFrancis 079 879 8335
                        Humansdorp  082 718 5746
                        JBay Central   082 718 5750
                        Oyster Bay     082 523 0801
                        Paradise Beach 082 868 5839
                        St Francis       082 921 7043
                        Tsitsikamma    082 528 7828
                        Wavecrest      082 738 4515

Ward Committees :
Ward
David Adendorf  0719119850 
Henda Thiart 0828967258 
11 Mercia Ungerer 0834098776