Monday, 27 December 2010

An overview of the activities of the association in 2010

 Dr Barry Vosloo, voorsitter van die vereniging, 
neem 2010 in oënskou

Inleidend:  In 2006 het die JBV ‘n SWOT-analise onderneem om te bepaal hoe hy georganiseer moet word om meer doelmatig na die belange van sy lede om te sien. Dié ontleding het bepaalde leemtes uitgewys. In hierdie voorlegging probeer ek aantoon in welke mate die vereniging  vanjaar daarin geslaag het om die tekortkominge aan te spreek.

Die werklas van die voorsitter en sekretaris is buitensporig en die bestuurskomiteelede het nie spesifieke pligte en verantwoordelikhede nie.

Die buitensporige werklas van die voorsitter en sekretaris was ‘n bron van kommer. Ten einde die werklas beter te versprei, het die bestuurskomitee  vanjaar verskeie kundige persone gekoöpteer om die verantwoordelikheid vir bepaalde funksies te aanvaar.

Ek herinner u daaraan dat hulle hierdie gemeenskapsdiens vrywillig verrig. Alles wat hulle in JBV-verband doen, doen hulle in hulle vrye tyd en op eie onkoste. Ek begin by die “ou” hande. Ek is die voorsitter en Dennis Richmond, die ondervoorsitter. Soos ek, is Dennis is ‘n oud-onderwysman. Hy bedryf tans twee suksesvolle sake-ondernemings op die dorp. Japie Bosch, die sekretaris, is ‘n oud-joernalis en was vroeër in diens van die voormalige Johannesburgse dagblad, Die Vaderland. Hy was later die hoofuitvoerende beampte van die Institute of Municipal Finance Officers (IMFO). Japie wend sy joernalistieke vaardighede aan om ons blog te bedryf. Wat Johan Thiart, ons tesourier, al van munisipale geldsake vergeet het, moet die jong Turke nog leer. 

Die gekoöpteerde lede van die bestuurskomitee is soos volg:
·   Pollie Marx is ‘n voormalige stadsraadslid en kerkorrelis van Barberton. Hy is tans ‘n suksesvolle sakeman op ons dorp. Vanweë sy spesifieke belangstellings hou Pollie vir ons ‘n ogie oor dorpsbeplanning en omgewingsake.
·  Jakkie Pieters is ‘n projek- en programbestuurder van beroep en die voorsitter van die Oos-Kaapse Vereniging vir Fisiekgestemdes. Hy is verantwoordelik vir ledewerwing en -administrasie.  
·  Gustav Barnard hou namens die vereniging ‘n valkoog oor die munisipale finansies. Hy is ‘n geoktooieerde rekenmeester van nering, beskik oor ‘n MBA-graad en MA- en doktorsgrade in die filosofie. Sy akademiese kwalifikasies en ondervinding verleen aan hom die veelsydigheid wat sy JBV-verpligtinge van hom vereis.
·  Dot Coppaert is onlangs gekoöpteer en hanteer lede se klagtes oor munisipale dienslewering. Sy het voorheen in dieselfde hoedanigheid in die belastingbetalersvereniging van Mogalestad gedien.
·  Ons is tans besig om Vivienne Bojé en Ryno du Preez na die bestuurskomitee te koöpteer. Vivian is ‘n dinamiese persoon en voormalige boervrou wat verantwoordelikheid sal aanvaar vir openbare skakeling en geldinsameling. Ryno, die eienaar van ‘n suksevolle plaaslike loodgietersonderneming, sal, namens die vereniging, ‘n ogie oor die munisipaliteit se tegniese aktiwiteite hou.

 Die JBV het nie ‘n omskrewe visie en missie nie. Een van die eerste take wat die bestuurskomitee vanjaar onderneem het was om die grondwet onder die loep te neem, o.a. met betrekking tot die visie en missie van die vereniging.

The association does not have a strategic plan. Strategic planning is defined as the process of identifying an organization's future course and then determining the best approach for achieving those goals and objectives. All strategic planning deals with at least three key elements, i.e. what do we do, for whom do we do it, and how do we do it? The JBRPA constitution clearly spells out what we do and for whom we do it. In addition, we have recently approved a number of how-do-we-do-its, viz. how to deal with members’ complaints; how to co-opt persons with specific skills to the management committee; how to approach officials of the Kouga Municipality; how to respond to calls for a rates boycott. These issues have been recorded as policy decisions. A pressing how-do-we-do-it that is presently receiving urgent attention is how to increase our membership.

The local authority views the JBRPA as elitist and confrontational. Over the past few years the JBRPA has deliberately moved away from a confrontational approach and has assumed a more conciliatory style in dealing with the municipality, confident in our belief that it is possible to be assertive without being abrasive.

For example, the JBRPA is on record that, for various reasons, it does not support a rates boycott by its members. The association has also shown that it is happy to acknowledge the good things done by the municipality.

However, the association has also pointed out that it will support more aggressive measures if matters take a turn for the worst.

Die JBV geniet beperkte blootstelling in die media en elders. Blootstelling in die plaaslike media was weliswaar tot onlangs ietwat skraps. Nadat die JBV egter deur ‘n Our Times-joernalis uitgenooi is om deur sy bemiddeling berigte in sy koerant te plaas, het hierdie toedrag van sake aansienlik verbeter. Hierbenewens het ons sekretaris, Japie Bosch, hierdie blog aangelê wat kommunikasie met ons lede verbeter het. 
The JBRPA is constrained by negative community perceptions and dwindling membership. Increased coverage in the local media and the blog should help to improve negative community perceptions about the JBRPA. Diminishing membership remains a problem that we will need to address urgently. Hopefully the newly-constituted standing committee on membership will produce a solution.

Die vereniging beskik nie oor voldoende geld om sy aktiwiteite te finansier nie. Ons maak op Vivienne (openbare skakeling en fondsinsameling ) staat om voortaan in hierdie verband leiding te gee.

In closing: The JBRPA is confident that it has developed a feasible structure to address the deficiencies pinpointed by the SWOT analysis. We shall have to work hard next year to ensure that our plans come to fruition.

Sunday, 26 December 2010

Has the time come for a more aggressive stance?

 Dr Barry Vosloo, chairman

Over the past few years the JBRPA has deliberately moved away from a confrontational approach and has assumed a more conciliatory style in dealing with the municipality, confident in our belief that it is possible to be assertive without being abrasive.

Dr Barry Vosloo
For example, the JBRPA is on record that, for various reasons, it does not support a rates boycott by its members. The association has also shown that it is happy to acknowledge the good things done by the municipality.

However, the association has also pointed out that it will support more aggressive measures if matters take a turn for the worst.

Sadly, we have come to the conclusion that our moderate approach is not working well.  The time for more robust action has, therefore, come.

We are becoming increasingly impatient for two reasons.

• Firstly, despite the best efforts of Peter Gerber, the municipality has so far failed to respond to a number of members’ complaints on behalf of which the association acted as an intermediary and
• Secondly, a meeting was recently called by the MEC for Local Government and Traditional Affairs to inform the municipality and local ratepayers’ and residents’ associations of the outcome of his department’s investigations into the associations’ complaints about poor municipal service delivery.

However, gross discourtesy was shown by the Mayor, Speaker and Municipal Manager towards the MEC, his officials, and representatives of ratepayers’ and residence associations.

Mayor Robbie Dennis
• The Mayor arrived half an hour after the appointed time of the meeting;
• The Speaker turned up more than an hour late and
• The Municipal Manager did not put in an appearance at all.

(Click HERE to read an earlier report in this regard.)

So, the Mayor’s call on the people of Kouga to “work together with respect for the roles each one of us has been assigned by the communities we serve,” (Our Times, 16 December 2010), takes the breath away. He and his officials clearly do not practice what they preach.

It is worth noting that the association has already formally expressed its solidarity with the St Francis Bay’s Residents'Association efforts to carry out a municipal rates boycott.

Friday, 17 December 2010

Important meeting for holiday home owners

Owners of holiday homes also have a say in the municipal affairs of the town. We want to involve them as members. Should you know such persons, please inform of them following meeting:

On Monday, 20 December 2010 the Jeffreys Bay Ratepayers' Association will hold a meeting for holiday makers who own property in the town .

The aim is to recruit these people as members so that they have the backing of an association that keeps an eye on the municipal affairs in the town.

The meeting will take place at the Jeffreys Bay tennis club at 17:00 (5 pm).  Duration: about 60 minutes.

Members of the association, as well as residents who are non-members and want to join, are all welcome to attend.

Click on map to enlarge.

Thursday, 16 December 2010

"Tax boycotts a form of corruption"

Well, well, well.

Premier Thandi Modise of the North West Province said that while she recognised that some of the grievances of the Sannieshof Inwoners- en Belastingbetalersunie (SIBU) were legitimate, their boycott action was illegal, and suggested that it could also be seen as a form of corruption, reports Sapa, via News24.

* The premier did not mention a word of the extent of corruption within municipalities.

Read the full report HERE.

Sunday, 12 December 2010

Municipalities hike tariffs on the sly

Municipalities are busy quietly, but dramatically hiking levies and tariffs for services other than the usual water, electricity and property rates.

Economist.co.za economist Mike Schüssler this week reported that municipalities’ income from consumers and businesses in the third quarter of this year was 72.2% more than in the same period two years ago, reports News24.

Schüssler based his assertion on figures published by National Treasury, summarise the figures reported each month by the municipalities.

“Own income”, which excludes allocations from central government, increased from R30bn to R51.7bn in this period.

The biggest increase, 124.5%, was in the “other” category.

Schüssler said that he suspected that municipalities were imposing levies on items that had not previously been paid for in order to extract more money from the consumer. He said that over two years “other” costs had risen 10 times nominal GDP growth, which was alarming. South Africans could not afford these costs and, moreover, received precious little value for their money.

Anita Botha, a municipal expert at Pro-Active Management Services, said all other levies and tariffs were included in this category. It could for instance involve the hiring of sports grounds, development contributions for bulk services, the cost of graves or traffic fines.

She suspected that the large increases were on specialised services such as the approval of building plans and services aimed at the commercial consumer.

Sake24 conducted a couple of spot checks and found examples of excessive increases.

In eThekwini (Durban) the basic tariff for a three-phase electrical connection (2 401A to 3 200A), according to documentation on the council's website, shot up from R180 000 in 2008/09 to R642 510 in the current financial year – a 256% rise.

Earlier this year bus tickets for the disabled in Tshwane went up from R120/year to R160/month.

Last year a businessman who wishes to remain anonymous received a quotation of R30 000 from a local authority in Gauteng for an electrical connection to a refuse dump that he wished to develop. He had not done the connection, and when he again asked for a quotation this year the price had risen to R130 000.

A town planner employed by one of the foremost outdoor media companies said the Johannesburg Metro Council had introduced a new R3 351 levy for media companies who wanted to appeal if their applications to erect outdoor advertising on council grant had been turned down. He said about 70% of applications were rejected.

Friday, 10 December 2010

Nog geen besluit oor minder munisipaliteite

Daar is nog geen finale besluit geneem oor die afskaffing van swak munisipaliteite regoor die lande nie, het mnr. Sicelo Shiceka, minister van samewerkende regering, Dinsdag gesê.

Hoewel sommige provinsies “haastig” is dat die proses moet plaasvind, het Shiceka gesê die besluit sal gegrond wees op verslae wat na verwagting in Januarie ingedien sal word. Dit sal aandui watter munisipaliteite gaan wegval, berig Sapa via Sake24.

“Ons kan nie munisipaliteite afskaf voor die plaaslike regeringverkiesings (volgende jaar) nie,” het Shiceka gesê.

Hy het sy departement se plan om die stelsel “skoon te maak” voor 2014 weer beklemtoon.

“Suid-Afrika sal dan nuwe munisipaliteite hê.”

Intussen het Shiceka gesê die departement het meer as 30 wette en 350 voorwaardes in die Munisipaledienstewet geïdentifiseer wat geskrap gaan word, aangesien dit dienslewering belemmer. - Sapa

Thursday, 9 December 2010

Disabled parking

DOESN'T it irk you when you see a perfectly fit and healthy looking individual drive into a disabled parking bay, just so they can scrape a few seconds off their shopping trip?

It irks Mrs A, who thought she would teach the drivers of a municipal vehicle a lesson when she saw them do just that, reports The Herald.

The pair – one man, one woman – had zipped into a bay clearly marked for the disabled at a supermarket recently.

Out they climbed and Mrs A noticed there was (1) no disc on their car and (2) they seemed pretty fit and active. A little overweight, perhaps, but certainly not disabled. The metro’s parking spaces are starting to fill up with pre-Christmas shoppers and that means more selfish motorists taking up disabled parking bays.

Her blood started to boil, but she wasn’t quick enough to say anything to them as they scuttled into the supermarket. So Mrs A marched up to their car, unscrewed the valve on their tyres and let all the air out.
I love it!

However, The Herald motoring editor, Bobby Cheetham, tells me that Mrs A’s action is – technically – a criminal offence.

Isn’t that ironic? Parking in the disabled bay isn’t a crime, but “pranking” the idiots who do park there is. Bobby advises that next time she should rather take their registration number and if you know where they work – in this case, the municipality – then give their head office or employers a call.

Wednesday, 8 December 2010

Wanbetalers skuld miljarde rande

Wanbetalers skuld munisipaliteite al ’n yslike R65 miljard (R65 000 000 000) en daar is geen keer aan dié wegholtrein nie.

Mnr. Sicelo Shiceka, minister van samewerkende regering, het gister toegegee dié syfer is ’n “reuse-bekommernis”, maar gesê hy is steeds optimisties dat munisipaliteite teen 2014 doeltreffend gaan wees “en dinge anders gaan doen”.

Die nasionale tesourie het verlede week bekend gemaak die land se 283 munisipaliteite het teen 30 September vanjaar ’n totale skuldlas van R62,3 miljard  gehad.  Klik hiernaas om die berig in Die Burger te lees.                                                           

Dié syfer was R50,4 miljard teen 30 Junie 2009.

Meer as 60% van die R62,3 miljard is residensiële skuld (R37,7 miljard).

“Die uitstaande skuld is nou ­R65 miljard en styg skerp.Wanbetalers in groot metromunisipaliteite is die grootste sondaars en was teen 30 September R35,4 miljard in die rooi – ’n styging van 12,4% (R3,9 miljard) in vergelyking met die vorige geldjaar.”

Munisipale kenners waarsku al ’n geruime tyd verbruikers sal nie kan byhou by die skerp stygings in munisipale tariewe nie en dat dié skuldlas nog momentum gaan opbou.

Mnr. Mike Schüssler, bekende ekonoom, het vandeesweek gesê verbruikers het in die derde kwartaal van vanjaar 72,2% meer betaal vir munisipale dienste as in dieselfde tydperk twee jaar gelede.


Shiceka het in reaksie gesê hy twyfel of die 72,2% korrek is.

“Munisipaliteite moet hulle begrotings aan die nasionale tesourie voorlê en dit moet in lyn wees met inflasie.”

Hy het toegegee daar is wel gevalle waar munisipaliteite die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting ten koste van inwoners uitbuit. Shiceka het gesê plaaslike regering sal beduidende veranderinge ondergaan ná aanstaande jaar se plaaslike verkiesing, “en nog meer in aanloop tot 2014”.

Die grootmaat-infrastruktuurfonds wat vir 2011 in die vooruitsig gestel word, kan ’n aansienlike verskil maak, het Shiceka voorspel.

“Ek dink byvoorbeeld die rol wat munisipaliteite in die welslae van die Wêreldbeker-sokkertoernooi gespeel het, word onderskat.”

Tuesday, 7 December 2010

Só verdwaal ons

Dr JEI de Swardt skryf:  vir my as 'n geneesheer is dit moeilik om adresse op te spoor weens die afwesige of onleesbare straatname. Sekerlik is dit voordelig vir almal wat ons dorp besoek dat daar sigbare straatnaamborde is.

  Die afwesigheid van huisnommers dra by tot dié probleem. -- JB.

Monday, 6 December 2010

Rocketing municipal bills hit SA

Pretoria - In the third quarter of this year South Africans shelled out 72.2% more for municipal services than during the same period two years ago.

Annual municipal rates and services tariffs were now equal to the total amount that South Africans paid in personal tax. But for this massive contribution they received little value for money, said Economists.co.za director Mike Schüssler, who reported these statistics.

He reckoned these large increases equalled a 3.37 percentage point rise in interest rates, reports fin24. Read the full report by clicking HERE.

It was no wonder, he said, that interest-rate cuts did not have the desired outcome of getting consumer expenditure rolling forward. A large part of these savings were being sucked up by municipal accounts.He said local authorities needed to reduce costs, and municipal officers' salaries were excessive.

It was not a case of too little money. Municipalities were hopelessly ineffective.

Schüssler said the fact that municipalities' outstanding debts were continually rising was a sign that consumers were being tapped dry.

Thursday, 2 December 2010

Dis nie iets om oor te spog nie, Kouga

Gister is berig dat die Kouga-munisipaliteit eerste plek op die Munisipale Produktiwiteitsindeks in die Oos-Kaap beklee en 30ste on die land, metrorade uitgesluit. Die berig verskyn onder hierdie een.

Hieronder is vier menings daaroor.

Japie Bosch, sekretaris van die vereniging:

Dit sê nie veel vir plaaslike regering in Suid-Afrika as die hoogste punt wat aan ‘n munisipale raad (George) slegs 59,6% is nie. Dis 'n swak rapport.  Daarom het die Kouga-munisipaliteit met sy 53,1% nie iets om oor te kraai nie.

Altesame 46,9 % van Kouga se produktiwiteit en werk het nie die toets geslaag het nie. Dit beteken dat hy byna die helfte van sy werk nie doen of nie reg doen nie. Hoeveel verkwiste miljoene rande verteenwoordig dit?

O, weë vir die dorpe waar dit vrotter gaan.

Dog, gee Kouga die krediet dat hulle darem die beste van die slegte in die Oos-Kaap is.

Dit kom voor of die maatskappy wat die opname gedoen het, geloofwaardig is. Sy bevindinge is landwyd in die media gerapporteer. Hy het alle rade oor dieselfde kam geskeer.

Joe Oosthuizen, Chairman of the Federation of Ratepayers' and Residents' Associations in Kouga (FEKRRA):

1. The criteria used to judge the municipalities are not ones that ratepayers would necessarily choose. The ratings would have to be skewed towards service delivery.
2. None of the municipalities score very high.
3. Oudtshoorn, which is, reportedly, in a very bad shape, ranks 8 places higher than Kouga.
4. Most of these criteria are influenced by the size of the municipality. According to the Department of Local Government and Traditional Affairs, the Metros and larger municipalities are far more likely to succeed.

It does not take much to be the best municipality in the Eastern Cape as this province is right at the bottom of the pile. I would never brag because I was the top student in the Eastern Cape-Class!

Gustav Barnard, bestuurskomiteelid van die vereniging:
 
Al punt wat behoort te tel, is volpunte.

Barry Vosloo, voorsitter van die vereniging:

As Municipal IQ 'n geloofwaardige organisasie is wat geloofwaardige uitsprake maak, het ons geen keuse as om ons munisipaliteit geluk te wens nie. Die probleem is egter: hoe geloofwaardig kán hulle en hulle bevindings m.b.t. die Kouga-munisipaliteit wees as hulle nie eens die vereniging se mening getoets het nie?

1st in the Province; 30th in the country

  • 1st out of 37 the Eastern Cape;
  • 30th out of 231 in the country;
  • Mark: 53,1%;
  • Country Average: 38%.
That is the scorecard of the productivity in the Kouga Local Council. Figures of a Municipal Productivity Index (MPI) was released by the company, Municipal IQ, yesterday.  The latter describes itself as "a unique web-based data and intelligence service specialising in the monitoring and assessment of all of South Africa’s 283 municipalities".

The MPI bases its scores for muncipalities on five factors, each of which is weighted. The maximum possible score is 100; the average for metros (big cities) is 55.8 and average for the local municipalities is 38, with the worstperforming scoring 17.20.

The five factors are as follows:

1. Poverty – the extent of poverty in a municipality and the municipality’s response to this poverty;
2. Access to services – proportion of the population with access to a minimum level of basic municipal services;
3. Economic “intelligence” - the level of economic activity and economic infrastructure in a municipality that impact on productivity;
4. Financial governance - as suggested by expenditure patterns and levels of capital expenditure, often benchmarked per resident for comparative purposes; and
5. Occupancy levels – the converse of vacancy rates in the municipal administration (to reflect capacity).

Below is a full listing of the performanc of local councils in South Africa. Eack block contains the following:
* Position out of 231; 
* Name; 
* Province; 
* Percentage obtained.

To enlarge the table:  hold "control" and turn the mouse wheel. 
(Remember this tip, it applies to all websites.)

1 -- 7777 -- 154155 -- 231
1/231 George (WC) (59.6)78/231 Nokeng tsa Taemane (Gt) (49.0)155/231 Ngqushwa (EC) (40.9)
2/231 Saldanha Bay (WC) (58.2)79/231 Mbombela (Mp) (49.0)156/231 Nkomazi (Mp) (40.6)
3/231 Knysna (WC) (57.9)80/231 Inxuba Yethemba (EC) (48.9)157/231 Greater Tzaneen (Lm) (40.5)
4/231 Gamagara (NC) (57.5)81/231 Lekwa (Mp) (48.6)158/231 uMshwathi (KZN) (40.4)
5/231 Bitou (WC) (57.0)82/231 Rustenburg (NW) (48.5)159/231 Ramotshere Moiloa (NW) (40.4)
6/231 Swartland (WC) (56.6)83/231 Emalahleni (Mp) (48.3)160/231 Umvoti (KZN) (40.4)
7/231 Breede Valley (WC) (56.5)84/231 Thaba Chweu (Mp) (48.3)161/231 Mkhondo (Mp) (40.3)
8/231 Witzenberg (WC) (56.5)85/231 Musina (Lm) (48.2)162/231 Ditsobotla (NW) (39.8)
9/231 Overstrand (WC) (56.2)86/231 Mantsopa (FS) (48.2)163/231 Great Kei (EC) (39.6)
10/231 Drakenstein (WC) (56.1)87/231 Siyancuma (NC) (48.0)164/231 Thembisile (Mp) (39.6)
11/231 Cape Agulhas (WC) (55.9)88/231 Kareeberg (NC) (48.0)165/231 Abaqulusi (KZN) (39.5)
12/231 Hessequa (WC) (55.7)89/231 Umsobomvu (NC) (47.7)166/231 Greater Tubatse (Lm) (39.4)
13/231 Matzikama (WC) (55.5)90/231 Renosterberg (NC) (47.6)167/231 Mkhambathini (KZN) (39.3)
14/231 Laingsburg (WC) (55.5)91/231 Tokologo (FS) (47.6)168/231 King Sabata Dalindyebo (EC) (39.0)
15/231 Richtersveld (NC) (55.4)92/231 Masilonyana (FS) (47.5)169/231 Mafikeng (NW) (38.7)
16/231 Mossel Bay (WC) (55.2)93/231 Buffalo City (EC) (47.5)170/231 Dannhauser (KZN) (38.6)
17/231 Bergrivier (WC) (55.0)94/231 Greater Kokstad (KZN) (47.5)171/231 Greater Letaba (Lm) (38.6)
18/231 Khâi-Ma (NC) (55.0)95/231 of Madibeng (NW) (47.4)172/231 Indaka (KZN) (38.5)
19/231 Lesedi (Gt) (54.7)96/231 Endumeni (KZN) (47.3)173/231 Amahlathi (EC) (38.4)
20/231 Govan Mbeki (Mp) (54.7)97/231 Kamiesberg (NC) (47.2)174/231 eDumbe (KZN) (38.3)
21/231 Steve Tshwete (Mp) (54.5)98/231 Moretele (NW) (47.1)175/231 Bushbuckridge (Mp) (38.2)
22/231 Oudtshoorn (WC) (54.4)99/231 Magareng (NC) (47.0)176/231 Ezingoleni (KZN) (38.1)
23/231 Midvaal (Gt) (54.3)100/231 Modimolle (Lm) (47.0)177/231 Nkonkobe (EC) (38.0)
24/231 Stellenbosch (WC) (54.2)101/231 Dikgatlong (NC) (47.0)178/231 Maquassi Hills (NW) (37.9)
25/231 Kopanong (FS) (53.9)102/231 Tswelopele (FS) (46.9)179/231 UMuziwabantu (KZN) (37.7)
26/231 Beaufort West (WC) (53.8)103/231 Polokwane (Lm) (46.9)180/231 Ulundi (KZN) (37.7)
27/231 Kgatelopele (NC) (53.7)104/231 Msukaligwa (Mp) (46.9)181/231 Maruleng (Lm) (37.6)
28/231 Swellendam (WC) (53.3)105/231 Ikwezi (EC) (46.6)182/231 Blouberg (Lm) (37.5)
29/231 uMhlathuze (KZN) (53.2)106/231 Naledi (FS) (46.5)183/231 Ratlou (NW) (37.4)
30/231 Kouga (EC) (53.1)107/231 Umdoni (KZN) (46.4)184/231 Moshaweng (NC) (37.4)
31/231 Cederberg (WC) (53.1)108/231 Pixley Ka Seme (Mp) (46.3)185/231 Senqu (EC) (37.4)
32/231 Nama Khoi (NC) (53.0)109/231 Hibiscus Coast (KZN) (46.3)186/231 eMadlangeni (KZN) (37.3)
33/231 Theewaterskloof (WC) (52.9)110/231 Mogalakwena (Lm) (46.2)187/231 Mbonambi (KZN) (36.9)
34/231 Thabazimbi (Lm) (52.8)111/231 Karoo Hoogland (NC) (46.2)188/231 Kagisano (NW) (36.6)
35/231 Umjindi (Mp) (52.7)112/231 Gariep (EC) (46.2)189/231 Sakhisizwe (EC) (36.4)
36/231 Prince Albert (WC) (52.6)113/231 Nala (FS) (45.7)190/231 Greater Giyani (Lm) (36.4)
37/231 Msunduzi (KZN) (52.6)114/231 Lukanji (EC) (45.5)191/231 UPhongolo (KZN) (36.4)
38/231 Khara Hais (NC) (52.5)115/231 Kou-Kamma (EC) (45.5)192/231 uMlalazi (KZN) (36.4)
39/231 Letsemeng (FS) (52.4)116/231 Mier (NC) (45.4)193/231 The Big Five False Bay (KZN) (36.2)
40/231 Breede River/Winelands (WC) (52.3)117/231 Maluti a Phofung (FS) (45.3)194/231 Greater Taung (NW) (36.2)
41/231 Randfontein (Gt) (52.2)118/231 Mpofana (KZN) (45.2)195/231 Mthonjaneni (KZN) (36.2)
42/231 Metsimaholo (FS) (52.0)119/231 Maletswai (EC) (45.2)196/231 Mutale (Lm) (36.1)
43/231 Ngwathe (FS) (52.0)120/231 Kwa Sani (KZN) (45.2)197/231 Elias Motsoaledi (Lm) (36.1)
44/231 Westonaria (Gt) (51.9)121/231 Phokwane (NC) (45.1)198/231 Fetakgomo (Lm) (36.1)
45/231 Siyathemba (NC) (51.9)122/231 Setsoto (FS) (45.1)199/231 Makhuduthamaga (Lm) (36.0)
46/231 Delmas (Mp) (51.8)123/231 Lephalale (Lm) (44.9)200/231 Molopo (NW) (35.7)
47/231 Kannaland (WC) (51.6)124/231 Dipaleseng (Mp) (44.9)201/231 Impendle (KZN) (35.7)
48/231 Matlosana (NW) (51.5)125/231 Kai Garib (NC) (44.8)202/231 Ingwe (KZN) (35.4)
49/231 Moqhaka (FS) (51.4)126/231 Mtubatuba (KZN) (44.6)203/231 Okhahlamba (KZN) (35.3)
50/231 Camdeboo (EC) (51.2)127/231 Phumelela (FS) (44.3)204/231 Mhlontlo (EC) (35.1)
51/231 Tlokwe (NW) (51.1)128/231 Ba-Phalaborwa (Lm) (44.3)205/231 Qaukeni (EC) (34.9)
52/231 Blue Crane Route (EC) (50.8)129/231 Umtshezi (KZN) (44.2)206/231 Jozini (KZN) (34.9)
53/231 Baviaans (EC) (50.7)130/231 Emnambithi-Ladysmith (KZN) (44.2)207/231 Umzimvubu (EC) (34.9)
54/231 uMngeni (KZN) (50.7)131/231 Newcastle (KZN) (44.1)208/231 Matatiele (EC) (34.6)
55/231 Dihlabeng (FS) (50.5)132/231 Inkwanca (EC) (44.1)209/231 Nkandla (KZN) (34.6)
56/231 Mangaung (FS) (50.5)133/231 Kgetlengrivier (NW) (43.6)210/231 Umzumbe (KZN) (34.4)
57/231 Matjhabeng (FS) (50.5)134/231 Albert Luthuli (Mp) (43.5)211/231 Nquthu (KZN) (34.3)
58/231 Emthanjeni (NC) (50.4)135/231 Greater Marble Hall (Lm) (43.4)212/231 Ubuhlebezwe (KZN) (34.3)
59/231 Hantam (NC) (50.4)136/231 Lekwa-Teemane (NW) (43.3)213/231 Ndwedwe (KZN) (34.0)
60/231 KwaDukuza (KZN) (50.4)137/231 Ventersdorp (NW) (43.2)214/231 Hlabisa (KZN) (33.8)
61/231 Thembelihle (NC) (50.4)138/231 Nketoana (FS) (43.1)215/231 Umhlabuyalingana (KZN) (33.5)
62/231 Sol Plaatjie (NC) (50.3)139/231 Kheis (NC) (42.9)216/231 Imbabazane (KZN) (33.5)
63/231 Sunday's River Valley (EC) (50.3)140/231 Mandeni (KZN) (42.7)217/231 Vulamehlo (KZN) (33.4)
64/231 Ubuntu (NC) (50.2)141/231 Makhado (Lm) (42.7)218/231 Mnquma (EC) (32.6)
65/231 Mookgopong (Lm) (49.9)142/231 Tswaing (NW) (42.6)219/231 Ntambanana (KZN) (32.4)
66/231 Kungwini (Gt) (49.9)143/231 Naledi (NW) (42.3)220/231 Umzimkhulu (KZN) (32.2)
67/231 Tsantsabane (NC) (49.9)144/231 Nxuba (EC) (42.2)221/231 Nyandeni (EC) (32.2)
68/231 Emfuleni (Gt) (49.8)145/231 Dr JS Moroka (Mp) (42.1)222/231 Maphumulo (KZN) (32.2)
69/231 Ga-Segonyana (NC) (49.7)146/231 Thulamela (Lm) (42.0)223/231 Engcobo (EC) (31.7)
70/231 Emakhazeni (Mp) (49.5)147/231 Mamusa (NW) (41.9)224/231 Elundini (EC) (31.3)
71/231 Mafube (FS) (49.5)148/231 Molemole (Lm) (41.7)225/231 Intsika Yethu (EC) (30.5)
72/231 Merafong City (NW) (49.3)149/231 Mohokare (FS) (41.7)226/231 Port St Johns (EC) (29.2)
73/231 Mogale City (Gt) (49.3)150/231 Tsolwana (EC) (41.6)227/231 Ntabankulu (EC) (28.7)
74/231 Makana (EC) (49.2)151/231 Aganang (Lm) (41.5)228/231 Mbizana (EC) (28.0)
75/231 Bela-Bela (Lm) (49.2)152/231 Emalahleni (EC) (41.1)229/231 Nongoma (KZN) (27.8)
76/231 Ndlambe (EC) (49.1)153/231 Lepele-Nkumpi (Lm) (41.0)230/231 Mbhashe (EC) (26.7)
77/231 Moses Kotane (NW) (49.1)154/231 Richmond (KZN) (40.9)231/231 Msinga (KZN) (25.4)

Wednesday, 1 December 2010

No golden handshakes

In principle it was "unacceptable" to give municipal officials golden handshakes - particularly if they were administrators with a case to answer.

Local Government Minister Sicelo Shiceka (right) made this clear after hearing about the R2,3 million golden handshake given to suspended Tshwane city manager, Kiba Kekana, reports SAPA via News24.

"There should be no golden handshake in principle and that person can't be allowed to resign," he said.

40% New ouncillors

The Minister announced that he wanted at least 40% representation of new councillors in municipalities after next year's local government elections. 

There was a need for new councillors, who, Shiceka said, would be trained in time for next year's local government elections."

Warning regarding shoddy services

Shiceka also sent a strong warning to private companies providing shoddy services in local government, saying they would no longer be paid out in full if communities were not satisfied with their work.

This will be catered for in one of the sections of the Municipal Systems Act which Shiceka hopes would be passed before the elections.

He wants "the new crop of leaders" to find a system that is changed. The bill will also make a provision for the MEC to intervene within 14 days when municipalities employ according to whom they know instead of skilled workers.

If the MEC fails, then Shiceka will then have to correct that.

No more political managers

Another issue needing correction was the blunder in municipalities where political office bearers also found themselves in management positions.

"You have a bigger responsibility being an office bearer, so you can't be a manager," he said.

Amalgamating municipalities?

From Thursday (2 December 2010) the ruling party would hold a two-day meeting to reflect on provincial and local government and find ways of making it more efficient. Shiceka said issues such as amalgamating municipalities and amending laws would also be looked at.

Click HERE to read the full report.