Tuesday, 22 October 2013

Notice of General Meeting / kennisgewing van Algemene Vergadering

The date for our General Meeting is now set for the Wednesday the 6th of November at 6pm / 18h00. 
The venue is the Ski Boat Club opposite Training Edge Gym . 
We would like to encourage all residents and people from all groups to attend - Dorp van Dromers / Town of Dreamers / Afriforum etc ... to hear and discuss issues and strategy .
Young and Old are all invited .
There will be a cash bar avail
able .
See you there - thank you 


Die datum van ons Algemene Vergadering is nou bekend gemaak as Woensdag die 6de van November om 6nm / 18h00 .
Plek van vergadering : Ski Boot Klub - lanks aan die Training Edge Gym .
Ons nooi alle Inwooners en groepe soos Dorp van Drome en Afriforum om die vergadering bytewoon en te luister en vergader oor ons klagtes en strategie .
Jonk en oud is verwelkom .
Daar sal a geld kroeg beskikbaar wees .
Sien julle daar - Baie dankie