Wednesday, 6 November 2013

GENERAL MEETING
6th November 2013

Notice of General Meeting to be held at the Ski Boat Club
At  6pm  on the   6th  November  2013 .

Committee Members :
Garth Ford – Chairman
Laurika Niewenhuis – Treasurer / Secretary
Vera Mynardt
Paul Thomas
Joe Malerbe

                                                    AGENDA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chairman opens the meeting .
Greetings and Welcome .
Chairmans comments .

1. JBRA efforts to keep committee operating .
2. Needing new membership and new committee members
3. Creating co operation with other groups – Dorp van Drome , Afriforum .
4. Reporting issues to KM and JBRA  .
5. Reporting overgrown plots and KM land – security and fire hazard .
6. Announcing our new Facebook page .
7. Debit order system for annual membership renewal .
8. Keeping track of invoice increases and reporting to KM and JBRA - especially December .
9. Our new Facebook page – easier for posting photographs.
10. Sewerage Problems – Not enough trucks and visit to plant .
11. Wavecrest Water Purification Plant – Laurika .
12. Feedback on meeting with KM Municipal Manager Mr . Fadi and other members .
13. Other…

Discussion Q and A
Questions and comments from those present .
Proposal for another General Meeting for 2013 year .

General Discussion
Proposal for another General Meeting for 2013 year .
Announce Annual General Meeting to be held in first week of February 2014 .

Meeting Closes .

Tuesday, 22 October 2013

Notice of General Meeting / kennisgewing van Algemene Vergadering

The date for our General Meeting is now set for the Wednesday the 6th of November at 6pm / 18h00. 
The venue is the Ski Boat Club opposite Training Edge Gym . 
We would like to encourage all residents and people from all groups to attend - Dorp van Dromers / Town of Dreamers / Afriforum etc ... to hear and discuss issues and strategy .
Young and Old are all invited .
There will be a cash bar avail
able .
See you there - thank you 


Die datum van ons Algemene Vergadering is nou bekend gemaak as Woensdag die 6de van November om 6nm / 18h00 .
Plek van vergadering : Ski Boot Klub - lanks aan die Training Edge Gym .
Ons nooi alle Inwooners en groepe soos Dorp van Drome en Afriforum om die vergadering bytewoon en te luister en vergader oor ons klagtes en strategie .
Jonk en oud is verwelkom .
Daar sal a geld kroeg beskikbaar wees .
Sien julle daar - Baie dankie

Wednesday, 5 June 2013

Dorp van Drome Carnival 17 June 2013

Your Carnival date on the 17th  June!
The starting point is in the parking area in front of the Dolphin statue on Dolphin Beach.
All participants must be at the starting point at 9am.
We will later inform you of the order of the participants.
The Major will hoist the Droom flag at 10am and say a few words. The Carnival will then proceed in a westerly direction towards the Skulpie Tannies and then through the Town. There will be Traffic officials and Droom marshals to keep ensure that everything goes smoothly.
Jeffrey’s Bay has never before experienced something like this!
There will be bands, veteran cars, dancers, a boat and of course, beautiful people!
It is a Dream project! It is up to us to make it an unforgettable experience!

Flashmob
“Flashmob” is when people seems to spontaneously start to sing and dance.
We would like to end the Carnival with a Flashmob at 12 noon with the CANSA Flashmob on the grass in front of the Dolphin statue.
In anticipation to the happening, practice your moves here!

Fancy dress!
Dreamers, it is your day!
We are going to participate as a group.
Come in your multitudes in fancy dress!
It is time to play!
Let your hair down!!

Composite2.jpg
Dress up as a Dream character such as Wild Thing, Padmaker, Generaaltjie, Witch Doctor, Speedcop Bertie, Engineer, Token White,  Bean Counter or Pole Dancer!
Or hire a costume, rummage through your closet, create a mind blowing outfit that your even your spouse will not recognise!
Laugh  and play! It is good for your health!
Let us build a float!


Carnival Committee
It is up to the Dreamers to make a success of the Carnival, as we have made a success of previous Dream projects.
Become involved! All help will be appreciated!
The Carnival Committee:


Soria Swart 
Chief organiser
soria@truewan.co.za
082 684 4350

Anette Nel
Liasing with groups
anettenel@hotmail.com
082 785 7599

Johan Deysel
Organisation at start
fcjohan@truewan.co.za
082 513 3117

Terry Venter
Secirity along the route
terry.v@vodamail.co.za
084 290 1600


Kind regards,

Soria

http://dorpvandrome.co.za/
Bank: Nedbank  Account name: Jeffreysbaai Dorp van Drome. Branch: Nedbank Jeffrey’s Bay.Branch code: 177205 
Account number: 2004807830.   
Jeffreysbaai Dorp van Drome

Friday, 19 April 2013

Boodskap van die nuwe JBIV voorsitter, Garth Ford


Geagte Inwoners en Belastingbetalers
 
Eerstens, baie dankie aan ons vorige Voorsitters, Trevor Watkins (vir die herlewing van die JBRA en veral vir die ontwikkeling van ons webwerf) en Paul Hjul (vir sy wettige kundigheid en vir die organisering van die baie suksesvolle protesoptog en daaropvolgende wetlike regsproses).
Hartlike dank ook vir die JBRA komiteelede en ander lede vir die ywerige ondersteuning van die JBRA. 
Ons twee vorige Voorsitters het vindingryk die JBRA Sekretariaat begin, wat positiewe veranderinge in die JBRA moontlik maak.  Die Sekretariaat gaan die administratiewe werklading van die JBRA bestuur.  Die Sekretariaat sal kundigheid en kennis bewaar  soos die Komitee verander van jaar tot jaar.  Die nuwe Sekretariaat is vanaf  totstandkoming absoluut onskatbaar.  Ek dank u hiervoor.
 Onthou asseblief dat die regering aan belastingbetalersverantwoordelik en aanspreeklik is , en nie anders om nie.
 Een van ons vernaamste agenda punte vir hierdie jaar (behalwe om die Kouga Munisipaliteit aanspreeklik te hou vir dienslewering) sal wees om te te monitor en te identifiseer of ons Munisipale rekening korrek is en of enige oorvordering aan die kant van die Munisipaliteit plaasgevind het.  Dit is waar ons u insette nodig het asb!

 Die Sekretariaat het 'n Excel Tabel (‘spreadsheet’)  opgestel  waar Belastingbetalers die periode en hul elektriese gebruik kan invul soos maandeliks gebruik(kliek hier om die artikel te sien of hier om die tabel te kry).  Dit neem net ‘n paar minute om te voltooi.  Die tabel sal aan u toon in watter maand en hoeveel te veel van u verhaal is of nie.    Aangesien elektrisiteiet-koste een van ons grootste uitgawes is sal die staat u van groot hulp wees veral in die toekoms met stygende tariewe.
Net van ons heel eerste lede wat die tabelle voltooi het vir ‘n tydperk van ‘n jaar is ‘n R1000 oorbetaling  van elektrisiteit geidentifiseer.
Die bedrag is insiggewend veral as dit met vele ander belasting betalers ook gebeur, ons praat dus van miloene rande wat oorverhaal word.  Dit is dus essensieel dat elkeen van ons ‘n poging aanwend om ons krag te monitor, ten einde bewyse te genereer en dit dus te gebruik om die Munisipaliteit tot verantwoording te kan roep.
 As dit suksesvol is, dan sal ons ook dieselfde doen met water en riolering  - so gee asseblief al die ondersteuning vir hierdie inisiatief so gou as moontlik!
 Dit kan van onskatbare waarde wees om deurlopend aanspreeklikheid te eis van KM te opsigte van oorheffings maar ook terselfde tyd swak dienslewering en bestuur van die Munisipaliteit bloot te lê.
Elektrisiteit gaan binnekort met sowat 8 tot 13% styg wat ons rekeninge vanselfsprekend weer gaan opjaag.  Dit is dus essensieel dat u betrokke raak by die JBRA, u inligting insleutel op die tabel en ons verwittig van oorbetalings of as u foute bespeur.
Ons dank u by voorbaat vir u ondersteuning.
  
 Een van die belangrikste kwessies wat ons hierdie jaar sal opvolg  salwees om ons rioolstorting- probleme by die hoofstrand en ander gebiede te monitor en reg te stel.
Die ernstige watersuiwering- problem in Wavecrestwat tans ondervind word en die gevolglike gesondheidsprobleme wat dit inhou sal ook dringende aandag geniet en deurlopend opgevolg en gemonitor word. Dit is ‘n uiters belangrike inisiatief en ons sal deurlopend aaan u terugvoering gee.
Hierdie en ander belangrike kwessies wat onder andere deur die DA en ander individue en instansies geopenbaar word, kry min of geen aandag van die Bestuur van die KM huidiglik nie.  Dit blyk duidelik dat die KM dink hulle is aan niemand aanspreeklik vir aspekte, bv swak dienslewering aan die gemeenskap in Jeffreysbaai, korrupsie ens nie.   Dit is natuurlik heeltemal onaanvaarbaar dat KM swak diens as die norm aanvaar en voortdurend hulle  bestuurspligte swak uitvoer en nie die Dorp se behoeftes in ag neem nie.
  Dit hou net swak gevolge in vir Jeffreysbaai!
 Alhowel dit voorkom of die KM wil hê alle belastingbetalers moet die swak situasie aanvaar en dit as normaal beskou, is dit nie wat die Belastingbetalers gaan doen nie en sal die JBRA en sy lede toesien dat dit nie voortgaan nie !
  Help ons om ‘n verskil te maak in Jeffreysbaai en raak so gou as moontlik ‘n lid van die Jeffreysbaai Inwonersvereniging.  Die lidmaatskap fooi is slegs R100 per jaar, en jy kan selfs 'n nie betalende lid wees!  Die fondse word net benut om ‘n verskil maak in Jeffreysbaai.
Dit is werklik 'n geval van  : Vele hande maak ligte werk!
Gebruik asseblief ons Blog om jou griewe in te dien of kontak my direk as jy nie 'n rekenaarhet nie of as jy nie vertroud is met rekenaars nie.
Ons sal alle insette en klagtes graag wil aanhoor ten einde Jeffreysbaai ‘n ‘Dorp van Drome ‘ te maak.   Benut asb die wonderlike kommunikasie- kanale wat in plek isen maak gebruik van hulle so veel as moontlik.
Dankie.
 Vriendelike groete
 Garth Ford

Message from new JBRA chairman, Garth Ford


Dear Residents and Ratepayers

Firstly , thank you very much to our past Chairmen , Trevor Watkins ( for reviving the JBRA and especially for developing our website ) and to Paul Hjul ( for his legal expertise and for helping to organise the very successful protest march and subsequent lengthy Legal follow ups ) as well as the JBRA Committee Members for developing and supporting the JBRA so diligently. And, of course, a big thank you to our loyal members, voting and non-voting.

Meeting over a cup of coffee, the 2 past chairmen and the current chair came up with the idea of the J Bay Secretariat. This organisation will manage the administrative workload of the JBRA, for a fee, thus enabling the chairman and the committee to concentrate on tackling the issues at hand. The secretariat will also preserve useful expertise and knowledge as the committee changes from year to year. Since it has started, the new Secretariat has been absolutely invaluable.

Please remember that the Government is accountable to the Taxpayers and not the other way round !

One of our main agenda items for this year ( besides keeping Kouga Municipality accountable for service delivery ) will be to identify where we are being overcharged on our Municipal Accounts for electricity supplied . This is where we need your input please !

The Secretariat has set up and distributed an Excel spreadsheet (click here to see this article or here to download the spreadsheet) to members on which Ratepayers can enter their billing dates and the amounts they have been charged for electrical usage over a 2 year period. This only takes a few minutes to fill in. The spreadsheet will show how costs on the sliding scale are pushed up for longer billing periods.
This spreadsheet will enable you to identify where and by how much you are being overcharged on your accounts.
Just from our very first members submission , we have established that he was over charged by R1000 over one year.
This may not sound like much , but there are many people who are being overcharged by much more - if you add up all of the Ratepayers overcharged amounts, it may run into millions !!

We need as many Ratepayers as possible to enter their data into the spreadsheet, and to then email the spreadsheet to info@jbayra.com in order for us to establish how many people are being overcharged.

We can then approach the KM with comprehensive facts and figures to back up our case that we are being overcharged for electricity.

If this is successful then we will do the same for water and sewerage costs as well - so please all support this initiative as soon as possible!

This will be invaluable in keeping KM accountable for overcharged accounts.

Electricity is shortly going to go up by about 13% which will increase our accounts even more - so please join this initiative so we can find their mistakes before it is too late !


Among the important issues that we will be following up on this year will be our sewerage spill problems at main beach and other areas, as well as the serious water purification problems that we are experiencing , especially in Wavecrest. 
These and other vital issues that have been challenged by the DA are refused consideration and even submission in council and are being blatantly ignored. It is of course totally unacceptable that KM is continually ignoring management duties in order to cover up its shortcomings, corruption and  " missing money "  issues - amongst others. Unfortunately we do not recognise this as it is continually painted over as the acceptable norm - and we consequently mistakenly do so as well - to our great peril as our town slowly disintegrates and rots from the inside out ! 
They then try and bring the town down to their level of incompetence so that this appears "normal " .
Sadly for them , this is not going to continue !  

Please sign up as members and support us - the membership fee is only R100 , and you can even be a non paying member for free!
It is really a case  of many hands work together to make light work ! 
Please use our Blog to submit your grievances or contact me directly if you do not have a computer or are un familiar with computers - it is very easy .
We need to hear all of your stories and complaints .  We have these amazing communication channels - lets make use of them as much as possible .


Thank you .

Thursday, 4 April 2013

Kouga Municipality Electricity Accounts Unfair and Inflated

Electricity tariffs in Kouga are based on a sliding scale, with the tariff amount increasing significantly with increasing usage. The Kouga Municipality(KM) follows an irregular meter reading program, with meter reading periods varying from 26 days up to 41 days. The varying length of each billing period has a serious effect on the amount billed, pushing medium usage residents into the punitive high usage bracket. This leads to significantly inflated electricity bills despite the average usage remaining the same throughout the period.

This is completely unfair to residents, although it is greatly to the benefit of the municipality who get increased revenue for no increase in usage. When a punitive sliding scale of tariffs is used, it is absolutely essential that a consistent time period for measurement be employed. This is both logical and obvious.

Using a varying time scale would be like allowing the SA Revenue Service to choose what time period to assess your income, sometimes over 6 months, and sometimes over 18 months. The fact that you will be pushed into a higher tax bracket over the 18 months measurement would be unfair and unconstitutional.

There is a simple and widely adopted solution to this variable period metering and billing problem. The year is broken up into 13 periods, 12 periods of 28 days and the last period of 29 days, giving exactly 365 days. Meters can be read at any time and any frequency within this period of 365 days. An average daily usage for the metering period is calculated. This average daily usage is then simply pro-rata’d to the appropriate 28 day segments. This ensures that the billing against the sliding scale is always for a consistent number of days.

The Jeffreys Bay Residents Association has taken up this matter with the officials at the KM. A report from a JBRA committee member appears below. We have also developed an Excel spreadsheet (downloadable here) which residents can use to record and analyse their electricity expenditure. This spreadsheet shows how your electricity costs are distributed across the sliding scale, and the cost to you of inconsistent billing periods pushing you into higher usage categories. All you have to do is enter the start and end billing dates and Total kilowatt hours used from your monthly KM account. If sufficient interest is shown, this spreadsheet can be extended to include water and sewerage billing as well.

Although the KM will undoubtedly protest that their software cannot handle this change, or that it requires a council decision, or that they cannot afford the loss of revenue, that is entirely their problem. In these difficult financial times, Jeffreys Bay residents should not be paying for unfair and inflated electricity billing, no matter what the excuses.


Visit to Kouga Municipality:
High December 2012 Accounts


A JBRA committee member scheduled a meeting at the Kouga Municipality on 6 March 2013 at 14h:00 with the following three officials:
  • Ria van Heerden: Income Manager 
  • · Wilma le Roux: Bookkeeper 
  • · Maureen Dodgens: Accounts
The following aspects were discussed:
  1. The Municipality does not stick to a 30 to 31 day period when reading meters.Time periods of 34 to 37 days were for example used in December.
  2. High water accounts in December.
  3. High sewerage accounts in December. I also asked which sewerage tariff was introduced by Kouga.
  4. EMF: What is it used for. 
The answers and solutions on these aspects as answered by the three mentioned officials are as follow:

1. It was established during the discussions of meter readings for December that time periods like 36 and 37 days were used to bill accounts. I made it clear that this is not acceptable as a sliding scale is applicable. I did mention that it is better than last year where the time periods were 41 days twice within three months. Although Mrs Van Heerden used my account as an example she was very reluctant to see that the 34 day period has an influence on an account, especially if your electricity usage falls on the higher levels of the sliding scale. She also went to fetch one of the employees and admitted in front of me that the employee had a meter reading time period of 37 days. I immediately said this is not acceptable. The solution from the officials for this problem is pre-paid meters as you will be able to monitor your electricity usage and then maybe save. I asked Mrs Dodgens to please keep to the 30 to 31 meter reading time periods as this is the other solution to high accounts if you don’t want to use a pre-paid meter. She explained that there are seven people involved with reading meters and that they start from the 18 th of every month in Paradise Beach and Aston Bay to read meters. She did however take note of the request and would try and keep to the 30 to 31 day meter reading time period.

2. High water bills for December. Water was higher in December than the previous account. This also had a significant influence on the sewerage billing. The high water tariffs for Wavecrest Rate payers were also mentioned in the local newspapers two weeks ago. The officials answer was simply that we used too much water in December.

3. Electricity billing for the December holiday period was extremely high. I have examples of accounts that were double the amount of the previous month. Pre-paid meters were mentioned as a solution. They also promised to monitor the next December meter reading period and not go over the 30 to 31 day period. I also asked if the meter readings were forecast or read. Mrs Dodgens replied that it was read, but that if the reading was wrong it will be rectified in the next account. I asked her to keep to the 30 to 31 day time period when reading meters. I asked for and was given the latest applicable sliding scales for water, electricity and sewerage.

4. Sewerage billing increased in December. As the water billing is linked to the sewerage billing it can be understood. The sewerage billing on my account was however more than 200% on one of the three billing aspects. I mentioned this aspect about three times. I also asked about the sewerage billing that was introduced by the Kouga Municipality and they mentioned it was the last sewerage billing aspects on my account. That amount was 200% more than the previous month. Use less water is therefore the solution according to them.

5. EMF. I asked what the EMF was used for by the Municipality and Mrs van Heerden said it was not used for the re-establishment of dunes but for dumping grounds. They gave me the legal aspects thereof.

The meeting took place in quite a good spirit and it was mentioned that they had a meeting in two days’ time with the Director involved with Finances. What exactly they wanted to mention, I am not sure of, but I think we need to show the Municipality that we are closely monitoring their accounts as this affects our pockets.
Findings and solutions

I am not satisfied with all the answers and solutions given by the three officials. Billing of accounts is not fair at this stage and must be rectified. Electricity increases are on its way again and will soon affect all of us even more. The solutions to the problems as experienced with Rate payer Accounts will clearly have to be monitored and investigated as this can save the rate payer money. Pre-paid meters are not the only solution for high electricity accounts. The effect of a longer meter reading period must be established and used to stop the Municipality from transgressing with this aspect and overcharging Rate payers. If the meter reading people start on time and keep to the time periods in each suburb, why must the period be exceeded. High water tariffs in Wavecrest continued in the new accounts for this month and must therefore be investigated as this also has an effect on sewerage and again affects our pockets. The additional sewerage tariff must also be investigated.

After we have calculated and established the effects of increased meter reading time periods and the chaos of new water tariffs, I think we should visit the Municipality again.

Wednesday, 20 March 2013

WHERE HAVE ALL THE QUAINT KOUGA VILLAGES GONE?


This earnest appeal to save our Kouga towns in the format of this press release was compiled by the DA caucus of Kouga Municipality. All parties are welcome to respond using the Comments facility on this blog.

The JBRA is strictly neutral with respect to political parties, but is happy to publish contributions from any source that are related to our district.

Every verse of Pete Seeger’s now famous folk song: “Where have all the flowers gone” ended with the words: “Oh, when will they ever learn?”  

There can be no doubt that conditions in our once quaint Kouga villages have degenerated alarmingly during the period the ANC have had control of the Kouga municipality. After 12 years of misrule the residents of the villages in the Kouga Municipality like St Francis Bay, Humansdorp, Jeffreys Bay and Hankey are justified in asking: “When will they ever learn?”

What has happened to St Francis Bay, the world renowned village that Leighton Hulett created so uniquely and masterfully, is shameful. The value of investment in these properties is now suffering from the total neglect and degradation of roads and verges. It is relevant to ask what happened to the financial reserves and the sound infrastructure inherited from St Francis Municipality in the year 2001? Why were the St Francis fire services permitted to deteriorate to the present situation in a high risk fire zone? Why are most of Sea Vista’s newly built RDP houses below street level and thus constantly flooded, gravel streets washed away and storm water system fully blocked?
“When will you ever learn ANC Kouga Council?”

The beautiful town of Humansdorp once the “capital” hub of the business and administration for the whole of Kouga and Koukamma, has been allowed to go to total ruin.  The functional and aesthetic Main Street is in a filthy state with open manholes that are generally used as rubbish bins, and streets and pavements in urgent need of repairs. The caravan park has been downgraded to the status of an overnight camp for labourers, while service delivery in suburbs like Arcadia and Kruisfontein is deemed totally inadequate by the inhabitants. The sewerage system is a huge health risk with inhabitants living a few meters away from the unsecured sewerage plant in Kwanomzamo, where children have drowned in the past.
Once again the ANC Kouga Council must respond to Humansdorp residents: “When will you ever learn?”

The ANC regime in Kouga also needs to be held accountable for the decay of the town of Hankey where once historical landmarks like Dr Phillip’s grave; the unique Yellowwoods caravan park, the Phillip’s tunnel; and the old sun dial; are either completely destroyed or are in a sad state of decay. Even the more recent Sarah Baartman’s grave site in Hankey needs attention.

Jeffreys Bay is yet another example where decay set in after the beautiful tourist resort was compelled to surrender its autonomous municipal status in 2001. The ANC regime in the Kouga municipality needs to give answers as to why the infrastructure was allowed to deteriorate to a level where the Waste Water works does not comply with the specifications of the department of Water Affairs, and the quality of drinking water supplied by the boreholes is unacceptable. The public toilets in the down town areas are a disgrace while the central business area, that attracts thousands of tourists annually, has been allowed through neglect to degenerate and become a haunt for the many menacing and unofficial car guards. The meagre municipal financial support to the tourist offices in Jeffreys Bay, St Francis Bay, Hankey and Humansdorp,  is also negligent as was the decision to give notice to the Ski Club to evacuate their premises.

Oh, will they ever learn?
Or is it more appropriate for Kouga to demand a regime change?

Monday, 18 February 2013

Local "government"


A friend of mine is a councillor in a local municipality. He recently had this to say:

Local government is entirely mis-named. It's not government at all (a good thing), but it pretends to be a government (a bad thing). After an involvement of about 20 months, I am convinced that municipalities should resume their former status of service organisations, limited in scope only to the provision of electricity and water, sewerage disposal, solid waste removal, and the maintenance of local roads, most if not all of which functions can be easily privatised. Such municipalities can be controlled by non political councils consisting of unpaid volunteers.  If a town really wants to have a mayor for ceremonial functions, let it elect to have one. I suspect that many municipalities could run well enough without councils at all.

The objective record seems to suggest that towns get on and run themselves quite well enough as long as the level of service delivery is only just a bit higher than catastrophically bad. According to the Lightstone Risk Management company, the municipality recording the highest growth in real estate value in 2010/11 throughout the whole of South Africa was Prince Albert. At that time it had a hung council which met only for the purpose of staging walk outs, and an MM who spent most of the year out of office suspended on full pay. 

I am certain that at least 80% of the time, energy and hard resources of our municipality is expended on matters that have nothing to do with the provision of essential services. It is astonishing to me that councillors and senior officials who campaign for office or who apply for jobs on the basis of their fitness for purpose, suddenly acquire the need for endless education and training on matters that extend from climate change (sic)  through AIDS counselling to LED (Local Economic Development) after acquiring office. Our  Council/municipality will spend well over half a million this year on the costs associated with education and training for people who should already be fit for purpose. Education and training incorporates such delightful perquisites as comfortable hotel accommodation, sitting doing nothing all day except doodling with partial attention on some totally inept presenter, and disproportionate vehicle mileage claims which help individual cash flow no end. In 20 months our Council has not received a single solitary report back on a training course attended.

The biggest myth of local government is that it is developmental.  I have read all the laws, statutes and SALGA position papers on the subject, and still have no clue whatsoever what distinguishes a developmental municipality from any other kind of municipality. I ask my fellow councillors the same question, the DA the same question, and any itinerant economist who wanders into our domain the same question, and I still haven't received an answer. I have developed and frequently offer to anyone who will read or listen a fully worked out and (I think!) an economically literate argument proving conclusively that "job creation" is a total, unrehabilitatable fiction, but municipalities continue to pretend that they have this legitimate mission of creating jobs, and when Extended Public Works Programmes, funded by the central fiscus provide funds, we employ scores of people whose task might be, for instance, to pick up litter that people helpfully provide by throwing it on the ground in the first place, or to sweep dust off tar roads in howling gales that blow it right back again. And this then gets claimed as a successful "Job Creation" programme.  And don't get me going on LED, currently being run in our town by a failed entrepreneur paid by taxpayer's money. In the meanwhile we produce entire forests of utterly useless documentation - annual reports, integrated develoment plans, performance reports and an utterly ghastly thing called the Service Delivery and Budget Inmplementation Plan (SDBIP) which nobody ever reads. We get terribly confused between serving the residents and ratepayers, for the one part, and the Auditor-General for the other, and default to serving the A-G, because a so-called Clean Audit looks good on a political CV. The A-G is incompetent  arrogant and prodigously expensive. The annual audit is a cost incurred outside of our control. This year it mounts to 7% of municipal revenue. Shocking. 

I have more than once asked the DA to tell me what, at policy level, would distinguish a DA council from an ANC council, and have never received an answer.

So why do I do it? I mostly think I shouldn't. The little stipend that comes with the job is not unwelcome in the household, but I bank it with a troubled conscience, which I largely assuage by telling myself that the Council is better served by a sceptic, a critic, and at times even a libertarian. I claim no other expenses to line my pocket, I read all the voluminous documentation (all in Afrikans) and I try to ask tricky questions. Sometimes in Council I have fun by inventing extravagant and far-fetched metaphors, and imagine myself in the tradition of Burke, or Churchill, or I quote Tom Paine, or the Preamble to the American Constitution, in response to which I receive at best, a muted reaction, or earn the outright suspicion of my fellow councillors.

Saturday, 12 January 2013

Dogs in Kouga


PO Box 3302
Jeffreys Bay
6330.
12 January 2013
The Municipal Manager
Kouga Municipality
33 Da Gama Road
Jeffreys Bay.

Dear Sir
Dogs in Kouga
I am a dog-owner living in Central Jeffreys Bay. I walk my dog on or near Dolphin Beach every day, as part of my daily exercise routine. My dog is a border collie cross, one year old, well trained and very docile.
In the year in which I have owned the dog I have walked him on the beaches of Jeffreys Bay without incident.  Anyone who actually takes a dog to the beach will know that the dogs are not territorial about the beach area, and they regard a walk on the beach as an opportunity to meet new and interesting friends, much like their owners. Incidents of aggression are few and far between, and are easily dealt with.
I acquired my dog after the death of my wife. He has been an essential companion to me during a difficult, sad and lonely phase of my life. I suspect this may be the case for many other dog-owners in the retired community in Jeffreys Bay.
The Kouga Municipality, like every other municipal structure, has more than enough existing laws to deal with public nuisances, be they caused by humans or animals. Unruly behaviour, drunken behaviour, beggars and tramps, people littering and defecating in public areas (for example, outside the municipal offices at the Shell Museum), people scattering broken bottles on the beach – you have many more serious issues to deal with before you need to address the occasional dog running free on the beach. 
Banning dogs from an area such as a beach in the absence of specific cause or complaint is no different to banning people from a beach without cause, as we used to do so often in the apartheid days. Is a dog guilty without reason, just because it’s a dog? Is a man unwelcome just because of his skin colour? We have a much bigger problem than a few dogs on J Bay beaches. We have frequent, serious cases of robbery in certain areas of certain beaches. Do you suggest we ban all poor people from our beaches in order to solve this real and serious problem?
The press report concerning this proposed action refers to “numerous complaints from beach-goers about aggressive dogs”. It is a fundamental point of law that an accused is entitled to know the specific charges brought against them, and to face their accuser. Before taking any action on the matter of dogs on beaches, please publish the names, dates, and details of these “numerous” accusations, so that we may all establish whether the many law-abiding dog owners are being held hostage to a few embittered individuals.
Jeffreys Bay is a town dependent on the good will of visiting tourists for its very survival. As you state in your notice, “For many, dog-walking is an important part of their coastal experience as well as a form of social recreation.” Please do not even consider banning a key part of the experience that many tourists enjoy in Jeffreys Bay.  By all means, use the considerable powers already vested in your security staff to apprehend and prosecute public nuisances, be they dogs or people or whatever. But please do not pass a law which makes dog owners guilty for the mere act of owning and exercising their dogs.

Yours sincerely
Trevor Watkins (on behalf of Sparky)